Propuneri Legislative 2012 – 2016 -/- Deputat

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputaţilor
Senat
1. 35/11.02.2014 L197/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune respinsă
definitiv
2. 37/17.02.2014 L244/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
3. 42/29.02.2016 L268/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u şi art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii la Senat
4. 43/29.02.2016 L222/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 la Senat
5. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 la Senat
6. 48/29.02.2016 L269/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la Senat
7. 52/02.03.2016 L637/23.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente respinsă
definitiv
8. 61/16.02.2015 L525/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului respins
definitiv
9. 78/24.02.2014 L625/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei respinsă
definitiv
10. 80/24.02.2014 L667/27.11.2013 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsă
definitiv
11. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii pe ordinea de zi
12. 116/29.03.2016 L69/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice raport
depus
13. 117/29.03.2016 L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul „Casa radio ” situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
14. 124/04.04.2016 L72/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
15. 136/06.04.2016 L100/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală la comisii
16. 143/20.05.2013 L334/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune respinsă
definitiv
17. 143/02.03.2015 L509/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare respinsă
definitiv
18. 148/02.03.2015 L526/09.09.2014 Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţii respinsă
definitiv
19. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii pe ordinea de zi
20. 153/11.04.2016 L95/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
21. 154/11.04.2016 L99/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
22. 155/01.04.2014 L573/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor la comisii
23. 168/04.03.2015 L141/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 153/2015
24. 186/04.03.2015 L564/09.09.2014 Proiectul Legii înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România Lege 139/2015
25. 188/09.03.2015 L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la Senat
26. 189/09.03.2015 L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la Senat
27. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României raport
depus
28. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
29. 219/26.04.2016 L104/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice pe ordinea de zi
30. 222/28.04.2014 L406/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
31. 233/03.05.2016 L109/08.02.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război la comisii
32. 237/03.05.2016 L114/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la comisii
33. 238/28.04.2014 L106/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
34. 242/16.03.2015 L623/18.11.2014 Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României retrimis
la comisii
35. 259/02.09.2013 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili procedură legislativă încetată
36. 261/02.09.2013 L544/28.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 respinsă
definitiv
37. 262/05.05.2014 L153/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
38. 264/18.03.2015 L217/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsă
definitiv
39. 276/15.06.2016 L108/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
40. 284/10.06.2014 L89/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsă
definitiv
41. 289/21.06.2016 L110/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilo, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România la comisii
42. 294/17.09.2013 L183/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii respinsă
definitiv
43. 295/17.09.2013 L184/21.05.2013 Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi respinsă
definitiv
44. 339/23.06.2014 L271/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate respinsă
definitiv
45. 342/19.09.2016 L356/13.06.2016 Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată pe ordinea de zi
46. 344/19.09.2016 L357/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
47. 353/14.04.2015 L282/02.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
48. 367/26.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali pe ordinea de zi
49. 381/26.09.2016 L318/07.06.2016 Propunere legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare pe ordinea de zi
50. 385/26.09.2016 L339/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 – Codul fiscal la comisii
51. 388/21.10.2013 L200/27.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată respinsă
definitiv
52. 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
53. 400/08.09.2014 L221/07.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale pentru Egalitate Salarială respinsă
definitiv
54. 401/08.09.2014 L223/01.01.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 respinsă
definitiv
55. 405/08.09.2014 L210/07.04.2014 Propunere legislativă privind statutul artistului respinsă
definitiv
56. 409/08.09.2014 L326/19.05.2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE la comisii
57. 418/29.10.2013 L604/05.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată Lege 321/2013
58. 418/16.09.2014 L698/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
59. 421/18.05.2015 L165/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice respinsă
definitiv
60. 446/10.10.2016 L412/27.06.2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet raport
depus
61. 451/22.09.2014 L257/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsă
definitiv
62. 470/15.06.2015 L228/11.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată respinsă
definitiv
63. 487/11.11.2013 L383/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate respinsă
definitiv
64. 492/11.11.2013 L465/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii respinsă
definitiv
65. 500/22.06.2015 L183/20.04.2015 Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare pe ordinea de zi
66. 512/18.11.2013 L437/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii respinsă
definitiv
67. 516/02.12.2014 L270/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapoziţiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat la comisii
68. 527/27.11.2013 L371/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii retrimis
la comisii
69. 531/27.11.2013 L382/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la comisii
70. 531/07.11.2016 L311/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun la comisii
71. 555/01.09.2015 L149/15.04.2015 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat sesizare de
neconstituţionalitate
72. 560/08.12.2014 L338/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor respinsă
definitiv
73. 561/01.09.2015 L229/11.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991 respinsă
definitiv
74. 574/15.12.2014 L110/09.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 95/2015
75. 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
76. 607/16.12.2013 L374/03.09.2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare Lege 68/2014
77. 614/16.12.2013 L426/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice pe ordinea de zi
78. 615/16.12.2013 L427/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice pe ordinea de zi
79. 621/16.12.2013 L464/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
80. 622/16.12.2013 L466/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor respinsă
definitiv
81. 635/16.12.2013 L392/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice pe ordinea de zi
82. 642/16.12.2013 L444/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare respinsă
definitiv
83. 643/16.12.2013 L446/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă respinsă
definitiv
84. 714/26.10.2015 L668/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare respinsă
definitiv
85. 760/02.11.2015 L163/07.03.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar respinsă
definitiv
86. 762/02.11.2015 L492/02.09.2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
87. 846/25.11.2015 L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la comisii
88. 847/25.11.2015 L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la comisii
89. 854/25.11.2015 L600/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pe ordinea de zi
90. BP328/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali înregistrată

 

Share Button

Comentariile sunt închise.