PENTRU CORECTA INFORMARE A ROMANILOR : CONTESTATIA LA CCR IMPOTRIVA DESCENTRALIZARII USL-STE „Varianta DRAGNEA” A FOST DEPUSA DE PDL SI PPDD !

PDL, SINGUR NU PUTEA….
IATA DOVADA:

COMUNICAT DE PRESĂ
10.01.2014

În ziua de 10 ianuarie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, obiecţie formulată de un număr de 70 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare PDL şi PP-DD.

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională :

1. Cu unanimitate de voturi, a admis obiecţia de neconstituţionalitate în ceea ce priveşte criticile de neconstituţionalitate intrinsecă şi a constatat că Legea privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică, în ansamblul ei, este neconstituţională.

Curtea a reţinut încălcarea:

– principiului autonomiei locale, în privinţa trecerii bunurilor din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fără exprimarea consimţământului autorităţilor administraţiei publice locale/judeţene;

– regimului constituţional al proprietăţii, în privinţa transferului masiv de bunuri din domeniul public/privat al statului, în domeniul public/privat al unităţilor administrativ-teritoriale, prin derogare de la regulile de drept comun în materie, fără o identificare conform legiilor în vigoare a bunurilor în cauză;

– exigenţelor de claritate, precizie şi predictibilitate a legii prin reglementarea contradictorie a drepturilor care se transferă/constituie prin lege (de proprietate/de administrare), lipsa de corelare cu ansamblul normativ în materie şi cu reglementările din care sunt preluate competenţele descentralizate, reglementarea unor structuri descentralizate cărora nu le este conferită nicio atribuţie (comisiile judeţene ale monumentele istorice) cu menţinerea în paralel a structurilor care au format obiectul descentralizării (comisiile zonale ale monumentelor istorice);

– principiului legalităţii, prin nerespectarea cadrului legal în materia descentralizării şi a proprietăţii.

2. Cu majoritate de voturi, Curtea Constituțională a respins criticile de neconstituţionalitate extrinsecă a Legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică.

Argumentaţia reţinută în motivarea soluţiei pronunţate de Plenul Curţii Constituţionale va fi prezentată în cuprinsul deciziei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.
Compartimentul Relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol al Curţii Constituţionale

Sursa: ccr.ro

Daniel Fenechiu

Share Button
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.