CUM VEDEAM MODIFICAREA CONSTITUTIEI LA INCEPUTUL LUI 2013..

La inceputul anului 2013, cand a fost infiintata Comisia Comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii de revizuire a Constitutiei Romaniei- a carei membru si vicepresedinte am fost desemnat, am propus urmatoarele teze modificatoare :

 1. Înființarea regiunilor. Acestea nu vor putea fi organizate pe criterii de naționalitate, origine etnică sau limbă. Regiunile vor fi administrate de Consiliile regionale, președintele și consilierii regionali urmând a fi aleși prin vot direct.
 1. Parlamentul nu va putea ratifica tratate internaționale dacă acestea restrâng drepturile cetățenilor români și/sau aduc atingere tradițiilor și obiceiurilor specifice poporului român. Orice tratat internațional a cărui ratificare de către Parlament s-a hotărât cu o majoritate mai mică de ¾ va fi supusă unui referendum de aprobare.

 1. Statul are – în condițiile legii, obligația asigurării asistenței judiciare, fiecărui cetățean român care nu realizează venituri sau obține un venit calculat pe membru de familie sub salariul minim pe economie.
 1. Celui reținut sau arestat i se aduc deîndată la cunoștiință, în limba pe care o înțelege, motivele reținerii sau arestării, învinuirea precum și temeiurile de drept și de fapt ale faptei de care este incriminat. Obligația autorităților judiciare de a aduce la cunoștiință elementele de fapt și de drept ale faptei de care este incriminat un cetățean trebuie să subziste pe tot parcursul urmăririi penale.
 1. Interzicerea dreptului de a candida, cetățenilor cu drept de vot, aflați în executarea unei sancțiuni penale, exceptând situația în care condamnarea survine unei infracțiuni săvârșite din culpă.
 1. Organizarea si desfășurarea, în mod pașnic, a mitingurilor, demonstrațiilor, procesiunilor sau oricărei întruniri, nu poate fi condiționată în nici un fel, fiind suficientă informarea prealabilă a autorităților locale competente.
 1. Munca în folosul comunității nu constituie muncă forțată.
 1. Dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, la asistență medicală, la ajutor de șomaj, și la alte forme de asigurări sociale nu pot fi restrânse.
 1. Orice persoană are dreptul de a beneficia, în raporturile sale cu administrația publică de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil. Procedura administrativă reglementată prin lege va asigura dreptul persoanei de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care o privește, dreptul de acces la propriul dosar și obligația de motivare a deciziilor.
 1. Instituirea răspunderii patrimoniale a demnitarilor și funcționarilor în cazul exercitării funcției cu rea credință sau gravă neglijență.
 1. Sistemul legal de impuneri trebuie să fie predictibil. Nicio modificare legală cu caracter fiscal nu va putea produce consecințe într-un termen mai mic de un an de la data adoptării prin lege.
 1. Avocatul Poporului va urmări respectarea de către administrația publică a principiilor bunei administrări și va formula recomandările necesare. Asupra recomandărilor formulate de Avocatul Poporului Parlamentul se va pronunța prin hotărâre.
 1. Votul este obligatoriu, în condițiile legii organice.
 1. Camera Deputatilor este aleasa prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale. Senatul este ales prin vot uninominal la nivelul regiunilor, potrivit legii electorale. Prin derogare de la aliniatul 2 Presedintii Romaniei care si-au incheiat mandatele, fara aplicarea prevederilor Art. 95 si Art.96, vor detine mandate de senator pe toata durata vietii. Numărul deputaților și senatorilor se stabilește prin lege organică, în raport cu populația țării, dar nu va putea fi mai mare de 300 de persoane. Prin lege specială se va asigura un nivel minimal de reprezentare al femeilor în Camerele Parlamentului, în Parlamentul European și în Consiliile locale și județene.
 1. Deputatul sau senatorul care își dă demisia din partidul în cadrul căruia a candidat la alegerile în urma cărora a dobândit această calitate, pierde mandatul de la data demisiei din partid.
 1. Numărul de mandate eligibile este limitat la maximum două, pentru fiecare tip de mandat.
 1. Președintele României desemnează Primul-Ministru la propunerea majorității parlamentare.
 1. Referendumul poate fi inițiat și de cel puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot provenind din cel puțin ½ din județele țării. Voința poporului, exprimată prin referendum, va fi legiferată în mod obligatoriu în maximum 6 luni de la data referendumului, în caz contrar, Camera Deputaților și Senatul sunt dizolvate de drept.
 2. Dacă urmare a referendumului pentru demiterea Președintelui, desfășurat urmare a suspendării acestuia de către Camera Deputaților și Senat, Președintele nu este demis, Camera Deputaților și Senatul sunt dizolvate de drept.
 1. Ordonanțele pot fi emise doar în perioadele de vacanță parlamentară.
 1. Justiția se înfăptuiește de ICCJ și de instanțele de judecată stabilite de lege, în cazurile penale vinovăția putând fi stabilită de jurați. Avocații și procurorii se bucură de deplină egalitate procesuală în fața instanțelor judecătorești.
 1. Consiliul Superior al Magistraturii este alcătuit exclusiv din judecători și din membri ai societății civile. Membrii judecători sunt aleși de adunările generale ale judecătorilor iar reprezentanții societății civile sunt desemnați de Camerele reunite ale Parlamentului. Ministrul Justiției și Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii.
 1. Membrii Curții Constituționale sunt desemnați din rândul judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție.
 1. Parlamentul va elabora legi speciale care să garanteze secretul corespondenței, al convorbililor telefonice precum și al comunicațiilor electronice.
  Astazi as mai adauga doua:

1) Restrangerea imunitatii la declaratii politice si vot.

2) Raspunderea magistratilor.

 

By Daniel Fenechiu

Share Button
Adaugă la favorite legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.