AJUNGE!!!!

Doar impreuna ii putem invinge!!!

Congresul deputatilor din Madrid.

Congresul deputatilor din Madrid, Comisia pentru afaceri juridice si drepturile omului a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei

 

Întrebări și Interpelări

În mandatul de Senator 2016 – 2020

Interpelare  nr. 448 / a din  29.5.2017   Vezi detaliu

Punct de vedere privind legea organizării şi finanţării activităţii de vaccinare a populaţiei în România
Raspuns nr. SG 3279 din 19.6.2017   Vezi detaliu

Punct de vedere privind legea organizării şi finanţării activităţii de vaccinare a populaţiei în România

 

 

 

În mandatul de Deputat 2012 – 2016

 

Share Button

Cătălin-Daniel FENECHIU – Propuneri legislative iniţiate în legislatura

Nr.
crt.
PL înregistrat la Titlu Stadiu
Camera
Deputaţilor
Senat
1. 35/11.02.2014 L197/07.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune respinsă
definitiv
2. 37/17.02.2014 L244/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea art.96 alin.(2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
3. 42/29.02.2016 L268/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u şi art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii la Senat
4. 43/29.02.2016 L222/18.04.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011 la Senat
5. 44/29.02.2016 L267/07.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 la Senat
6. 48/29.02.2016 L269/07.06.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la Senat
7. 52/02.03.2016 L637/23.11.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente respinsă
definitiv
8. 61/16.02.2015 L525/09.09.2014 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului respins
definitiv
9. 78/24.02.2014 L625/11.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei respinsă
definitiv
10. 80/24.02.2014 L667/27.11.2013 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili respinsă
definitiv
11. 98/22.03.2016 L98/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea art.188 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii pe ordinea de zi
12. 116/29.03.2016 L69/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice raport
depus
13. 117/29.03.2016 L97/02.02.2016 Propunere legislativă privind realizarea Muzeului Dictaturii Comuniste în imobilul „Casa radio ” situat în Bucureşti, str.Ştirbei Vodă nr.174-176 sect 1 pe ordinea de zi
14. 124/04.04.2016 L72/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.140, alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal pe ordinea de zi
15. 136/06.04.2016 L100/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.574 al Legii nr.135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală la comisii
16. 143/20.05.2013 L334/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.40 din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune respinsă
definitiv
17. 143/02.03.2015 L509/09.09.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu Normele Metodologice de aplicare, cu modificările şi completările ulterioare respinsă
definitiv
18. 148/02.03.2015 L526/09.09.2014 Propunere legislativă privind înfiinţarea Fondului Special pentru Jurnalismul de Investigaţii respinsă
definitiv
19. 152/11.04.2016 L94/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii pe ordinea de zi
20. 153/11.04.2016 L95/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
21. 154/11.04.2016 L99/02.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
22. 155/01.04.2014 L573/16.09.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor la comisii
23. 168/04.03.2015 L141/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2) al art.18 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 153/2015
24. 186/04.03.2015 L564/09.09.2014 Proiectul Legii înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Juridice din România Lege 139/2015
25. 188/09.03.2015 L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la Senat
26. 189/09.03.2015 L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la Senat
27. 194/20.04.2016 L96/02.02.2016 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României raport
depus
28. 218/26.04.2016 L101/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă pe ordinea de zi
29. 219/26.04.2016 L104/02.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003, a partidelor politice pe ordinea de zi
30. 222/28.04.2014 L406/16.06.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3) , din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
31. 233/03.05.2016 L109/08.02.2016 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război la comisii
32. 237/03.05.2016 L114/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la comisii
33. 238/28.04.2014 L106/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate la comisii
34. 242/16.03.2015 L623/18.11.2014 Propunere legislativă privind metodele de extracţie a hidrocarburilor neconvenţionale pe teritoriul României retrimis
la comisii
35. 259/02.09.2013 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Certificarea şi Calificarea Operatorilor Economici Eligibili procedură legislativă încetată
36. 261/02.09.2013 L544/28.10.2013 Propunere legislativă privind modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2011 respinsă
definitiv
37. 262/05.05.2014 L153/17.02.2014 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice respinsă
definitiv
38. 264/18.03.2015 L217/11.05.2015 Propunere legislativă pentru modificarea literei h1 a alin.(2) de la art.9 din Legea privind Statutul aleşilor locali nr.393/2004 introdusă prin art. I pct.3 din Legea nr.249/2006 respinsă
definitiv
39. 276/15.06.2016 L108/08.02.2016 Propunere legislativă pentru completarea art.348 al Legii nr.286/2009 privind Codul Penal la comisii
40. 284/10.06.2014 L89/04.02.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European respinsă
definitiv
41. 289/21.06.2016 L110/08.02.2016 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochemist, biolog şi chemist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilo, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România la comisii
42. 294/17.09.2013 L183/21.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii respinsă
definitiv
43. 295/17.09.2013 L184/21.05.2013 Propunere legislativă privind acordarea de ajutor financiar pentru nou născuţi respinsă
definitiv
44. 339/23.06.2014 L271/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate respinsă
definitiv
45. 342/19.09.2016 L356/13.06.2016 Propunere legislativă privind completarea art.30 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată pe ordinea de zi
46. 344/19.09.2016 L357/13.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal la comisii
47. 353/14.04.2015 L282/02.06.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.13 din Legea audiovizualului nr.504/2002 respinsă
definitiv
48. 367/26.09.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali pe ordinea de zi
49. 381/26.09.2016 L318/07.06.2016 Propunere legislativă de completare a Ordonanţei de urgenţă nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare pe ordinea de zi
50. 385/26.09.2016 L339/07.06.2016 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 – Codul fiscal la comisii
51. 388/21.10.2013 L200/27.05.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(1) lit.b) din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată respinsă
definitiv
52. 399/08.09.2014 L343/27.05.2014 Proiect de Lege pentru subvenţionarea revistelor de cultură reprezentative din România Lege 136/2015
53. 400/08.09.2014 L221/07.04.2014 Propunere legislativă privind instituirea Zilei Naţionale pentru Egalitate Salarială respinsă
definitiv
54. 401/08.09.2014 L223/01.01.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.87/2001 respinsă
definitiv
55. 405/08.09.2014 L210/07.04.2014 Propunere legislativă privind statutul artistului respinsă
definitiv
56. 409/08.09.2014 L326/19.05.2014 Propunere legislativă privind instituirea TITLURILOR NAŢIONALE la comisii
57. 418/29.10.2013 L604/05.11.2013 Propunere legislativă pentru modificarea art.45, alin.(7) din Legea nr.96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată Lege 321/2013
58. 418/16.09.2014 L698/24.11.2014 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 356, alineatul (3), din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 respinsă
definitiv
59. 421/18.05.2015 L165/15.04.2015 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.500/2002 privind finanţele publice respinsă
definitiv
60. 446/10.10.2016 L412/27.06.2016 Propunere legislativă privind accesul liber la conexiuni publice de internet raport
depus
61. 451/22.09.2014 L257/22.04.2014 Propunere legislativă pentru modificarea OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice respinsă
definitiv
62. 470/15.06.2015 L228/11.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea alin.(5) al art.41 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată respinsă
definitiv
63. 487/11.11.2013 L383/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate respinsă
definitiv
64. 492/11.11.2013 L465/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.89/1998-Legea apiculturii respinsă
definitiv
65. 500/22.06.2015 L183/20.04.2015 Propunere legislativă pentru eliminarea inegalităţilor salariale rezultate în urma aplicării Legii 118/2010 în cadrul instituţiilor bugetare pe ordinea de zi
66. 512/18.11.2013 L437/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.237 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii respinsă
definitiv
67. 516/02.12.2014 L270/28.04.2014 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, respective a diapoziţiilor art.39 din Legea 51/1995 privind profesia de avocat la comisii
68. 527/27.11.2013 L371/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii retrimis
la comisii
69. 531/27.11.2013 L382/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.215/2001 şi a Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali la comisii
70. 531/07.11.2016 L311/07.06.2016 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun la comisii
71. 555/01.09.2015 L149/15.04.2015 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat sesizare de
neconstituţionalitate
72. 560/08.12.2014 L338/27.05.2014 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor respinsă
definitiv
73. 561/01.09.2015 L229/11.05.2015 Propunere legislativă privind modificarea art.11 din Legea Cetăţeniei Române nr.21/1991 respinsă
definitiv
74. 574/15.12.2014 L110/09.03.2015 Propunere legislativă privind modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011 Lege 95/2015
75. 583/15.12.2014 L344/27.05.2014 Proiect de Lege privind instituirea timbrului cultural la comisii
76. 607/16.12.2013 L374/03.09.2013 Propunere legislativă de modificare a Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare Lege 68/2014
77. 614/16.12.2013 L426/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice pe ordinea de zi
78. 615/16.12.2013 L427/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice pe ordinea de zi
79. 621/16.12.2013 L464/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap respinsă
definitiv
80. 622/16.12.2013 L466/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor respinsă
definitiv
81. 635/16.12.2013 L392/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 republicată privind circulaţia pe drumurile publice pe ordinea de zi
82. 642/16.12.2013 L444/03.09.2013 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile şi completările ulterioare respinsă
definitiv
83. 643/16.12.2013 L446/03.09.2013 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă respinsă
definitiv
84. 714/26.10.2015 L668/14.12.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare respinsă
definitiv
85. 760/02.11.2015 L163/07.03.2016 Propunere legislativă privind unele măsuri de descentralizare în domeniul învăţământului preuniversitar respinsă
definitiv
86. 762/02.11.2015 L492/02.09.2015 Proiect de Lege privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate Lege 95/2016
87. 846/25.11.2015 L417/02.09.2015 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate la comisii
88. 847/25.11.2015 L418/02.09.2015 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la comisii
89. 854/25.11.2015 L600/09.11.2015 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate pe ordinea de zi
90. BP328/15.06.2016 Propunere legislativă pentru completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali înregistrată
Share Button

Cătălin Daniel FENECHIU – Moţiuni semnate în legislatura 2012-prezent

Moţiuni
Legislatura 2016-prezent
 Nr.
crt.
Obiectul Moţiunii  INIŢIATORI NR./DATA ÎNREG./ Dezbaterii
REZULTAT
 1 „Guvernul Grindeanu – Guvernul Sfidării Naționale, NU LEGALIZAȚI FURTUL ÎN ROMÂNIA-initiata de senatori si deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL si USR din Camera Deputatilor si Senat”; – data prezentarii in plenul comun: 6 februarie 2017  senatori si deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL si USR din Camera Deputatilor si Senat  1.2.2017 /

8.2.2017
 respinsă(nu a fost întrunită majoritatea cerută pentru adoptare)
DA NU AB
161 8 0

 

 

 

Moţiuni simple ale Camerei Deputatilor
Legislatura 2012-2016
Nr.
crt.
TITLU INIŢIATORI NR./DATA ÎNREG. REZULTAT FIŞIER
1. Politica antieuropeană sau „cum poate trăi USL fără Schengen” deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu şi ai grupului Parlamentar ai Partidului Democrat Liberal 2 / 11-03-2013 Respinsă
2. Scăpaţi mineritul din Valea Jiului de norocul rau al conducerii bicefale Vosganian – Niţă Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu şi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal 5 / 20-05-2013 Respinsă
3. Opriţi instituţionalizarea inchiziţiei audiovizualului şi manipularea democraţiei Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu şi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal 6 / 15-10-2013 Respinsă
4. CFR Marfă – Cronica unei alte privatizări eşuate Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal, precum şi deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu 7 / 22-10-2013 Respinsă
5. Taxare până la capăt! USL te vrea sărac. Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu 9 / 19-11-2013 Respinsă
6. Descentralizarea USL, feudalizarea Romaniei Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu 10 / 28-11-2013 Respinsă
7. Îmbogăţirea baronilor PSD-PNL sau reţeta teleînzăpezirii marca Ponta Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu 2 / 17-02-2014 Respinsă
8. O reformă a administraţiei fără consens nu are succes! Deputaţi ai Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi ai Grupului Parlamentar al Partidului Poporului Dan Diaconescu 4 / 03-03-2014 Nediscutată
9. Opriţi Guvernul Ponta 3 – Guvernul corupţiei, demagogiei şi minciunii! Deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal, ale grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal, de către deputaţi aparţinând grupului parlamentar al Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi de către parlamentari neafiliaţi 1 / 13-05-2014 respinsă
10. „Victor Ponta – demis pentru exces de putere prin blocarea alegerilor. Dreptul la vot nu e o lozincă!” Deputaţi şi senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal, de deputați ai Grupului parlamentar Democrat și Popular precum și 12 parlamentari neafiliați (membri ai Partidului Social Românesc-PSRO) 1 / 05-06-2015 respinsă
11. Alege între România și Ponta, un premier compromis. Demite-l pe Victor Ponta! Deputaţi şi senatori aparţinând Grupurilor parlamentare ale Partidului Naţional Liberal, de parlamentari ai Grupului parlamentar Democrat și Popular și de parlamentari neafiliați (membri ai Partidului Social Românesc-PSRO) 2 / 21-09-2015 respinsa

 

Share Button

2012- 2013

Rezultate interogare

  Criteriile de interogare selectate:
şedinţele: Camerei Deputaţilor şi Senatului
din perioada: 19 decembrie 2012 – 27 decembrie 2013
vorbitor: Cătălin-Daniel Fenechiu
înregistrări găsite: 60 la 24 puncte din sumarele a 17 şedinţe
total durată video: 0h18m50s
1.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 decembrie 2013
pasajele relevante
Numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune. (Nu a fost întrunit numărul necesar de voturi.) pasajele relevante
2.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 17 decembrie 2013
pasajele relevante
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale (Pl-x 499/2013). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
3.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 decembrie 2013
pasajele relevante
Supunerea la votul final: pasajele relevante
Dezbaterea Propunerii legislative pentru amnistierea unor infracţiuni şi graţierea unor pedepse (Pl-x 162/2012) (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
4.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 octombrie 2013 00m27s Video
pasajele relevante
Informare privind depunerea moţiunii simple intitulate: „Opriţi instituţionalizarea inchiziţiei audiovizualului şi manipularea democraţiei”, depusă de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al PP-DD şi Grupului parlamentar al PDL. pasajele relevante
5.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 septembrie 2013 01m12s Video
pasajele relevante
Prezentarea de către primul-ministru al Guvernului României a principalelor elemente ale Scrisorii de intenţie aferentă celui de al treilea program economic consecutiv, de tip preventiv, care se încheie de România cu Fondul Monetar Internaţional şi Uniunea Europeană. pasajele relevante
Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru avizarea Proiectului de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere în România. (adoptat) pasajele relevante
6.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 10 septembrie 2013 00m52s Video
pasajele relevante
Supunerea la votul final: pasajele relevante
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.53 din 23 ianuarie 2012 (PL-x 912/2007/2013); (adoptată legea, cu amendamente) pasajele relevante
7.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 2 septembrie 2013 00m39s Video
pasajele relevante
Informare privind modificări în conducerea grupurilor parlamentare. pasajele relevante
8.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 26 iunie 2013 00m44s Video
pasajele relevante
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România (PL-x 62/2013). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
9.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 18 iunie 2013 01m57s Video
pasajele relevante
Dezbaterea şi respingerea Proiectului de hotărâre privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional cu privire la trecerea la un Parlament unicameral şi reducerea numărului membrilor Parlamentului României la 300 de parlamentari. pasajele relevante
Numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară. pasajele relevante
10.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 mai 2013 01m49s Video
pasajele relevante
Informare privind depunerea moţiunii simple „Scăpaţi mineritul din Valea Jiului de norocul rău al conducerii bicefale Vosganian-Niţă”, semnată de 73 de deputaţi PP-DD şi PDL. pasajele relevante
Alegerea unui nou secretar al Camerei Deputaţilor. pasajele relevante
Supunerea la votul final: pasajele relevante
Proiectul de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013 (PL-x 141/2013). (adoptat) pasajele relevante
Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere încheiat între statul român şi The Rompetrol Group N.V. semnat la Bucureşti la 15 februarie 2013 (PL-x 141/2013). (rămas pentru votul final) pasajele relevante
11.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 14 mai 2013 00m39s Video
pasajele relevante
Informare privind unele modificări în conducerea Grupului parlamentar al PP-DD. pasajele relevante
Informare privind încetarea activării domnului deputat Mihai Radu Popa în cadrul Grupului parlamentar al PP-DD. pasajele relevante
12.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 15 aprilie 2013 00m23s Video
pasajele relevante
Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004 (Pl-x 266/2012). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
13.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 20 martie 2013 00m59s Video
pasajele relevante
Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.81 din 27 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 martie 2013 (Pl-x 1/2013). (rămasă pentru votul final) pasajele relevante
14.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 18 februarie 2013 00m22s Video
pasajele relevante
Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea art.821 din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (Pl-x 433/2009/2010). (retrimisă comisiei) pasajele relevante
15.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 6 februarie 2013 05m44s Video
pasajele relevante
Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. (PL-x 2/2013). pasajele relevante
16.
Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 5 februarie 2013 02m15s Video
pasajele relevante
Dezbateri asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. pasajele relevante
17.
Şedinţa Camerei Deputaţilor din 20 decembrie 2012 00m41s Video
pasajele relevante
Depunerea jurământului de credinţă faţă de ţară şi popor de către deputaţi, în şedinţă solemnă.
Share Button